Rekisteriseloste GDPR ja informointiasiakirja – Tukimuuri Oy. Tässä yhdistetyssä rekisteriselosteessa (523/1999) 15 §) ja informointiasiakirjassa (henkilötietolaki 24 §).  kuvataan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä verkkosivustomme muiden kanavien, kuten sosiaalinen media, kautta (jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Lisäksi tämä seloste koskee sellaisia henkilötietorekistereitä, joita Tukimuuri Oy käyttää liiketoiminnassaan.

​Tämä dokumentti on ladattavissa ja toisinnettavissa myös osoitteessa www.henkilostovuokraus.net/tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä

Tukimuuri Oy (Y-tunnus:3224311-1)

Vesikontie 11 

36200 Kangasala

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: 

Pekka Romppanen, pekka@henkilostovuokraus.net, puh.050 411 5402

Oona Korva, oona@tukimuuri.fi, puh.050 570 2303

2. Rekisterin nimi

​Tukimuuri Oy:n työnhakija- ja työntekijärekisteri. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työnhakija- ja työntekijärekisteriin kerättyjä tietoja käytetään Tukimuuri Oy:n vuokratyövoimatoimeksiantojen sekä rekrytointitoimeksiantojen toteuttamiseen. Tietoja käytetään lisäksi Tukimuuri Oy:n ja tietoja antaneen henkilön välisen asiakassuhteeseen sekä Tukimuuri Oy:n ja asiakkaan välisen toimeksianto- ja asiakassuhteen luomiseen, toteuttamiseen sekä Tukimuuri Oy:n palveluiden, markkinoinnin tai muiden liiketoimintojen kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään rekisteröitävien henkilöiden suostumuksella. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa koska tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakijan (myöhemmin ’’rekisteröity’’) osalta käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat ainakin:​

 • etu- ja sukunimi,
 • syntymäaika,
 • osoite,
 • puhelinnumero, sähköpostiosoite,
 • kansalaisuus
 • työlupa ja sen voimassaolo,
 • valokuva,
 • koulutus- ja työkokemustiedot sekä työnhakijan toiveet,
 • Rekisteröidyn ja Tukimuuri Oy:n välinen viestintä

Lisäksi työntekijän (myöhemmin ’’rekisteröity’’) osalta voidaan kerätä muita työsuhteen ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, kuten:​​

 • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
 • Tukimuuri Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden kommentit
 • työsuhteen tiedot sekä palaute
 • palkanlaskentaan ja työaikaan liittyvät tiedot
 • työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot
 • mahdollisesti luottotiedot 

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Tietoja voidaan myös hankkia kolmannen osapuolen ylläpitämistä rekistereistä, johon rekisteröity on luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luovuttamiseksi rekisterinpitäjälle sekä rekisteröidyn julkiseksi saattamia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada kaikki Tukimuuri Oy:n käytettävissä oleva tieto sellaisen tiedon alkuperästä, jota ei ole saatu rekisteröidyltä.

6. Tietojen käsittely, siirtäminen ja säilytys

Tukimuuri Oy käsittelee tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa todetussa laajuudessa ja käyttötarkoituksessa noudattaen voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Tietoja käsittelee Tukimuuri Oy:n henkilöstö. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen.

Tietoja saatetaan luovuttaa rekisteristä, mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa. 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa siirtämisestä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Rekisteröityä koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelytarkoitus huomioiden on perusteltua. Tiedot kuitenkin poistetaan, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt tai tietoja ei ole päivitetty taikka tarkastettu rekisteröidyn toimesta viimeisen kahden (2) vuoden aikana.

7. Tietojen oikeellisuus

Tukimuuri Oy ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröity on velvollinen huolehtimaan jättämiensä tietojen ajantasaisuudesta ja tarkastamaan kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuuden.

8. Tarkastus- ja valitusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle, mikäli rekisterinpitäjä on menetellyt lain tai tämän rekisteriselosteen vastaisesti.

9. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Antamalla suostumuksen, rekisteröity suostuu siihen, että tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, kuten Tukimuuri Oy:n asiakkaalle, mikäli tämä on toimeksiannon toteuttamisen tai asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta tarpeellista

Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan tämän suostumuksella käyttää myös kolmannen suorittamaan asiakastutkimukseen, kehitystyöhön tai markkinointiin.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää ja näin ollen siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään kuitenkin sellaisissa maissa ja palveluntarjoajien toimesta, joiden tietoturvan tasosta on varmistuttu ja, jotka täyttävät Euroopan komission asettamat kriteerit.

10. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin tietoihin on pääsy ennalta määritellyillä henkilöillä ja he voivat käsitellä tietoja vain tehtävään rajatussa laajuudessa. Rekisteristä otetut tulosteet käsitellään niin, ettei Tukimuuri Oy:n ulkopuolisella henkilöllä ole niihin pääsyä.

11. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi hän kieltää evästeiden käytön. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Näiden sivustolle välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi kieltää, vaan kävijä hyväksyy niiden käytön selaamalla sivujamme.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi hyväksyäksesi tai estääksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön painamalla ”Asetukset” -painiketta evästeilmoituksesta. Evästeiden hyväksymisen jälkeen pääset tarvittaessa muuttamaan asetuksiasi painamalla ”Muuta asetuksiasi” -painiketta.

12. Google Analytics

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc.:n (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) tarjoama verkkoanalyysityökalu. Evästetiedot, jotka generoidaan käyttäessäsi verkkosivujamme, lähetetään ja tallennetaan yleensä Google Inc.:in Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.